Fine-Parts (China Jiangsu International Group)

Add: 24F, 8, Zhongshan Nanlu, Nanjing, China

Tel: +86-25-8370-0608

E-mail: inquiry@jiangsutech.com

www.fine-parts.com